BEIJING Office

BEIJING WuZhouYangHe & Partners

A1908, Fuchengmenwai Avenue No.2, Xicheng District, Beijing, 100037, P.R.China


Tel: +86-10-6801 6746

Email:mail@wzyh-gip.com

office1

Japan Office

BEIJING WuZhouYangHe & Partners / Japan Office

c/o Shinjyu GLOBAL IP,11thFloor, South Forest Bldg., 1-4-19,Minamimori-machi, Kita-ku, Osaka 530-0054, Japan


Tel: 06-6316-5575

Email :liuchunyan@wzyh-gip.com

office1